Garanti ve İade

Online satış sitemizden alışveriş yapan tüm müşterilerimiz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereği cayma hakkına sahiptir.

Site üzerinden yapılan satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte veya geri göndermekte serbesttir.Niteliği itibari ile iade edilmeye uygun olmayan ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, çabuk bozulma tehlikesi olan ve son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler ile ambalajı açılmış, kullanılmış ya da bozulmuş olması şartı ile elektronik ürünler, taşınabilir ve masa üstü bilgisayarlar, her türlü yazılım ve programlar, Blu-ray, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar sarf malzemeleri,

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler için cayma hakkı kullanılamaz Ambalajı açılmış, kullanılmış yâda bozulmuş elektronik ürünlerin değişim/iade kararı üretici firma tarafından verilmektedir. Bu şekilde bize iletilen ürünler ilgili firma-yetkili teknik servise gönderilmekte, servis raporuna göre işlem yapılmaktadır. Bu işlem 3 - 20 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır.

Ayrıca,

Satın aldığınız ürünün arızalanması durumunda fatura ve ( varsa ) garanti belgesi ile ürünün servisine/tedarikçisine doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Tarafımıza göndereceğiniz ürünler de aynı teknik servislere/tedarikçilere gönderileceğinden bu size zaman kazandıracaktır.

Ürünün/ürünlerin ayıplı (kusurlu/arızalı/bozuk) olduğunun anlaşılması durumunda ürünü teslim aldıktan sonra 30 gün içerisinde aşağıdaki haklara sahipsiniz.

a) Ürünü geri göndererek sözleşmeden dönme,

b) Masrafları satıcıya ait olmak üzere ürünün ücretsiz onarılmasını isteme,

c) Ürünün ayıpsız olan başka bir tanesi ile değiştirilmesini isteme.

Ancak bu haklardan birinin kullanılabilmesi için ayıbın varlığının tespiti gereklidir. Söz konusu üründe/ürünlerde bir ayıp mevcut mu, mevcutsa imalattan mı kaynaklandığı, yoksa kullanım hatasından mı kaynaklandığı yetkili servis veya tedarikçi firmalar tarafından saptanacaktır. Bu işlemin sonucuna göre eğer kullanım hatasından kaynaklı bir kusur/arıza/bozukluk bulunmamakta ise bu haklardan birini kullanabilirsiniz.