Üyelik Sözleşmesi

İşbu Sözleşmenin konusu TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.’nin sahip olduğu www.tvek.com.tr  adlı internet sitesi ve genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.
www.tvek.com.tr üyelerine ürün tedariki ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler www.tvek.com.tr  adlı internet sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi www.tvek.com.tr alan adlı internet sitesindeki hizmetlerden faydalanan tüm üyeler için bağlayıcıdır. Mağazamıza üye olmak için Üye İşlemleri sayfamıza giderek ilgili bölümleri doldurmanız yeterlidir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız iletişim ve ulaşım problemleri olasılığı açısından çok önemlidir. Ürün ve hizmetlerin çabuk ve sıhhatli ulaşması için lütfen dikkatle ve eksiksiz doldurunuz. Üye olmak oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. Üye olmanız hiç bir yükümlülük altına girdiğinizi ifade etmez. Ancak alışveriş yapmadan önce Satış sözleşmesini dikkatle okuyunuz. Dilediğiniz zaman üyeliğinizi sonlandırma hakkına sahipsiniz. 

1.ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve www.tvek.com.tradlı internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. 


2. Üye, www.tvek.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Üye’lerin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.’nin takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üyelik sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.’nin üyelikten çıkarma dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan kullanıcı ve/veya üye sorumlu olup, bu sebeple TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.'nin ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya ve/veya üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

3. Üye www.tvek.com.trtarafından verilen hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

4. Üye, www.tvek.com.tr adlı internet sitesine üye olurken belirlediği şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.'ye bildirmeyi; TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.'nin üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş. tarafından www.tvek.com.tr internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye’nin www.tvek.com.tr websitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5. Üye, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.


6. Üye, www.tvek.com.tradlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece 5846 sayılı Fikir ve Sanat EserleriKanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu , Türk Ticaret Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.'nin kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcı ve/veya üyeye aynen rücu edilir.

Türk Ceza Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca suç ve/veya kabahat teşkil eden herhangi bir fiil ile www.tvek com internet sitesinden herhangi bir haksız ve/veya hukuka aykırı bir kazanım elde edilmesi ve TURKUVAZ’ın bu yolla herhangi bir zarara uğraması halinde TURKUVAZ’ı zarara uğratan Üye hakkında TURKUVAZ herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilecektir.

7. tvek.com.tr adlı internet sitesinin ismi, markası ve logosu, içeriği ve yazılımı, www.tvek.com.tr internet sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak TURKUVAZ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.’ye aittir. Üye, TURKUVAZ’a ait herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkını TURKUVAZ’In izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, www.tvek.com.tr internet sitesinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda TURKUVAZ'ın izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya TURKUVAZ'ın fikri ve sınai mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde TURKUVAZ, uğradığı ve/veya ileride herhangi bir zamanda uğrayabileceği tüm doğrudan ve dolaylı zararların tazminini talep edebilecektir.


8. Üye, www.tvek.com.tr interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri her türlü içeriklerden TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.'nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.'nin yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

9. Üye, www.tvek.com.tr  adlı internet sitesini sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz.

10. Üye, yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, üyeliği iptal edilse bile, üye olduğu süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.


11. Üye, üyelikten ayrılmaları durumundaTURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.'den herhangi bir hak talep edemez.

2. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş'NİN YETKİLERİ

1. 
TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş., her zaman için tek taraflı olarak üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.sorumlu tutulamaz.


2. TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş. kayıtlarını eksik giren ve www.tvek.com.tradlı internet sitesinin işbu üyelik sözleşmesi ile sair kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

3. TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.,  www.tvek.com.tr adlı internet sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş. üyelerin, www.tvek.com.tr adlı internet sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş. doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, www.tvek.com.tr adlı internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.


4. TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş., üyelerden gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir. 

5. TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.'nin reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece  TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş. veya yetki verdiği kuruluşlara aittir.

6. TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman www.tvek.com.tradlı internet sitesinde yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilme ve değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.

7. TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş. üye tarafından beyan edilen her türlü bilgiyi, www.tvek.com.tr adlı internet sitesinde ilan edilen Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve www.tvek.com.tr adlı internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler ve TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş. haricindeki sair şirketler tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir; ancak Üye, bizzat aksini talep etmediği sürece www.tvek.com.tr alan adlı internet sitesi dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşmaz ve üye bilgilerinin TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve www.tvek.com.tr adlı internet sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş., gerektiğinde kullanıcıya ait IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. Şu kadar ki, TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş., yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcının ve/veya üyenin kendisinde bulunan IP bilgisi dahil tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

 
8.TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş., iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Şu kadarki, üye tarafından paylaşılan bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.tarafından iletilen ve/veya iletilecek olan yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusundaki ve işbu içeriklerdeki ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde www.tvek.com.tr sayfasından irtibata geçerek isteklerini iletebilir.
 
3. SÖZLEŞMENİN FESHİ

1. TURKUVAZ, Üye'lerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil yürürlükteki tüm mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. TURKUVAZ, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU metnine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU metni, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak https://www.tvek.com.tr/ kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda.shtmlinkinde bulunan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU metnini inceleyebilir ve müsterihizmetleri@tvek.com.tr adresine elektronik posta göndererek aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.


2. Üye tarafından internet sitesine beyan edilen ve paylaşılmasına açık rıza gösterilen kişisel veriler; sözleşmesel yükümlülüklerin ifası ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU metninde belirtilen amaçlar dahilinde toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve 3. Kişiler ile paylaşılabilir. Üye bu kapsamda kişisel verilerinin toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve 3. Kişiler ile paylaşılmasına işbu Sözleşmeye taraf olmakla onay verdiğini beyan ve kabul eder.4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş. ve üye işbu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. 

TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş., bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, www.tvek.com.tr adlı internet sitesinde ve www.tvek.com.tr adlı internet sitesinin içeriğinde dilediği zaman, hiçbir şekil ve surette ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak her zaman değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler www.tvek.com.tr  adlı internet sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar www.tvek.com.tr  adlı internet sitesine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar. 

TURKUVAZ, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.tvek.com.tr internet sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.tvek.com.tr internet sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Üye TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.'nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.arafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

 
5. İHTİLAFLARIN HALLİ 

İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Merkez Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır. 

6. TEBLİGAT ADRESLERİ 

Üyenin TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE A.Ş.'ye bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. 

Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 

7. YÜRÜRLÜK 

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Yukarıdaki esasları ve kuralları Üye olarak kabul ediyor, anlatılan şartlarda TURKUVAZ’ın sahibi olduğu www.tvek.com.tr  internet sitesine üye olmak istiyor ve/veya belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız Üyelik Sözleşme’si ve/veya gizlilik politikası kişisel veriler-ticari elektronik ileti gönderimlerine ilişkin ibareler yanındaki kutucuk/kutucukları işaretleyerek işlemleri tamamlayınız.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.